9th February 2017

Association of Business Service Leaders: Growth of the business services sector is affected by 5 factors

Even though the business services sector in the Czech Republic is growing vigorously, it will still have to deal with several issues in the future, which could endanger its development or even stop it. This is the result of the annual survey of the business services market conducted by the ABSL Association. 

The growth of the business services sector is affected by 5 factors:

1. Heavy competition between centres
2. The quality of university graduates is getting worse
3. Work flexibility
4. Protracted immigration process
5. High levies for employees

Read full press release. More details in Czech.

 

Klíčové faktory ovlivňující růst center služeb v ČR: 1. vysoce konkurenční prostředí mezi centry, 2. klesající kvalita absolventů VŠ, 3. flexibilita práce, 4. zdlouhavý proces udělování víz 5. vysoké náklady zaměstnavatelů za zaměstnance
Z více než 200 center podnikových služeb, která sídlí na českém trhu, je 26 z žebříčku Fortune 500 nejvýznamnějších globálních firem. Tento sektor čítá 75,000 zaměstnanců a generuje 3% HDP ČR. Vznikající česká centra jsou často relativně malá, s desítkami zaměstnanců. Zatímco v případě zahraničních center situovaných do České republiky patří k hlavním oborům činnosti finanční, marketingové, logistické a personální služby, česká centra se zabývají především IT službami. Nově vzniklá centra jsou však orientovaná například i na digitální marketing. řízení talentů či jiné odborné oblasti. Jako další výrazný fenomén segmentu podnikových služeb se dle letošního průzkumu jeví zavádění robotické automatizace.

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic