10th March 2017

Czech Statistical Office/Czech Television: Inflation slows real wage growth. Median wage could grow by 6% in 2017

According to the Czech Statistical Office, average monthly gross wage in 2016 grew to 27,589CZK, a 3.5% growth year-on-year in real terms. Nominal wage growth reached 4.2%. Analysts expected better results in real wage growth. It means that wages have been growing nominally, but due to the rising inflation rate, real wage growth has slowed down.

At the national level, median wage increased by 6% in 4Q 2016 to 25,061CZK, with wages in the low-income occupations growing faster than in the high-income occupations. The trend in median wage growth in 2016 is positive, according to ČSOB chief economist Petr Dufek, who adds that due to the lack of workforce on the Czech labour market, median wage could grow by 6% in 2017. Read more in Czech. 

 

"Ponecháváme...stranou průměrnou mzdu se všemi jejími slabými stránkami, včetně toho, že ji nemají 2/3 zaměstnanců a jako reprezentativní informaci o vývoji mezd bereme medián. Je sice nižší (pozn.: 25 061CZK ve 4. čtvrtletí 2016), ale z pohledu vývoje příjmu reprezentativnější. Jeho tempo zrychluje a jak v posledním čtvrtletí, tak i za celý rok 2016, výrazně předčí dynamiku průměrných mezd," říká hlavní ekonom ČSOB Petr Dufek. Nedostatek zaměstnanců na trhu práce stále sílí. Firmám tak ani nezbývá nic jiného, než přidávat, pokud si chtějí udržet zaměstnance nebo ty nové přetáhnout od konkurence. „Růst mezd pro rok 2017 odhadujeme na pět procent, medián na šest procent,“ říká analytik Dufek.

 

The infographic shows monthly average gross wage in 14 Czech regions in the fourth quarter of 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic