22nd October 2013

2013 Parliamentary Elections: ANO meeting minutes

Andrej Babiš: Strana ANO je vnímá kriticky současný ekonomický a politický stav společnosti a věří, že je třeba zásadní systémová transformace. Některé politické strany se nechovají podle svých politických programů a politické filozofie, takže máme pravicové polické strany, které neuskutečňují pravicovou politiku. Ve společnosti je vysoká míra korupce, která je ještě zhoršena faktem, že se o finančních prostředcích nerozhoduje centrálně, ale i na regionálních úrovních. Devastuje to morální stav společnosti a vytváří to nedůvěru obyvatelstva i v politické elity jako takové.

Strana ANO se hlásí k ekonomickému a polickému odkazu Tomáše Bati, tak jak to formuloval ve svých posledních knihách koncem 30. let. Z tohoto pohledu strana ANO odmítá kritiku, že není možné uplatňovat v politickém životě zkušenosti z ekonomiky a či z byznysu. Opak je pravdou, ve skutečnosti současná chaotická ekonomicko-polická situace vysloveně vyžaduje rozhodování na racionální úrovni, které bude brát v úvahu praktické implikace jednotlivých rozhodnutí. Zamezí se tak neskutečnému plýtvání finančních, ale i lidských zdrojů.

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic