22nd October 2013

2013 Parliamentary Elections: CSSD meeting minutes

Jan Mládek: k prvnímu propadu HDP došlo v letech 97-98, kdy to bylo o necelé procento a byl to výsledek selhání hospodářské politiky Václava Klause, i když HDP v sousedních zemích rostlo. S vládou ČSSD se podařil hospodářský růst, který v nejlepších letech (2006) dosáhl 7% a pak to postupně klesalo, co urychlila i krize. V roce 2009 se HDP propadlo na -4,8%. Ekonomika klesá i v době, když u naších sousedů mírně roste. Problém tedy není externí, ale je doma. Zahraniční sektor naši ekonomiku sice tahá z louže, ale nemůže vyřešit všechno. Naši političtí konkurenti na to říkají, že ČSSD měla štěstí, že se to stalo vzhledem na hospodářský cyklus. V indexu konkurenceschopnosti se od roku 2008 zhoršujeme.

Další možné příčiny propadu HDP (tvrdé signály): došlo k zploštění hospodářské politiky, tedy vláda se soustředila jen na jeden cíl. ČR může být příkladem v posledních letech. Podařilo se sice dosáhnout určité fiskální konsolidace, ale cenou za to kromě inflace bylo selhání ve všech těch ostatních cílech (růst HDP, udržení vysoké zaměstnanosti, udržení sociální koheze,…). Domácnost utratí asi 60-70% za domácí zboží a zbytek za zahraniční dovoz a vysocí vládní představitelé tvrdili, že je to naopak. Jako reakci na tuto domněnku jsem inicioval zaslání otevřeného dopisu 5 ekonomů členům NERVu.

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic