22nd October 2013

2013 Parliamentary Elections: Green Party meeting minutes

Ondřej Liška:  Podporované zákony

Máme 12 ekonomických priorit (Zelený tucet). Hlavním problémem, který je brzdou ekonomického rozvoje je sám stát. Systémová korupce prorůstá ČR. Prosazujeme zákony omezující korupci, regulaci financování politických stran. Dále je potřeba mít kvalitní zákon o státní službě a posílené pravomoci NKÚ, který by mohl kontrolovat vlastnickou politiku státu ve státních firmách. Například otázka Temelína není pro nás prioritně otázkou ekologickou, ale důležité v tuto chvíli spíše je, jak bude státní firma ČEZ a vláda investovat 500 miliard, zda to bude efektivní investice, zda to přinese business českým firmám, nová pracovní místa. Každá miliarda investovaná do energetických úspor (např. Zelenám úsporám) přinese mnohem více pracovních míst (3x více než Temelín) a přinese až 3 miliardy pro HDP, navíc tato investice přinese více peněz domácnostem, protože stlačí účty za energie a domácnosti pak investují své peníze zpět státu v podobě spotřeby.

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic