22nd October 2013

2013 Parliamentary Elections: KDU-CSL meeting minutes

Pavel Bělobrádek: Národní hospodářství a státní správa - náš koncept vychází ze sociálně tržního hospodářství, které je běžné v Rakousku či Německu. Jsme partnerská strana s CDU. Sociální aspekt je důležitý, ale není to aspekt socialistický. Z hlediska národního hospodářství se nelze jako předchozí vláda soustředit pouze na veřejné finance. Minulé vládě se podařilo snížit nástup zadlužování, ale veřejný dluh je stále vysoký, a pokud by tempo zadlužování dále narůstalo, tak bychom mohli za 15 let pocítit výrazné problémy. Je potřeba sledovat také zadluženost obyvatel, která je velmi vysoká. Máme také vnitřní dluh na infrastruktuře a ve vzdělání, dluh k reformám, které v podstatě vůbec neproběhly. Sledujeme také hodnoty nezaměstnanosti, které narůstají, v současné době až přes 10% a s tím souvisí i oslabování sociální soudržnosti a nárůst extrémistických stran. V neposlední řadě jsou pro nás důležitým parametrem inflace, která je u nás ještě relativně zvládnutá a hospodářský růst, který zatím chybí. Nebráníme se schválení tzv. finanční ústavy, rozpočet musí být logicky dynamicky vyrovnaný, neměli bychom být překvapeni střídáním období růstu a poklesu v ekonomice.

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic