22nd October 2013

2013 Parliamentary Elections: ODS meeting minutes

 

 

 

 

 

 

 

Martin Kuba: Toto období je souboj o konkurenceschopnost Evropy jako kontinentu. Je otázka jestli Evropa obhájí i v budoucích letech pozici silného kontinentu. O budoucnosti budou rozhodovat procesy na úrovni Evropské unie. Pro nás jsou důležité 2 aspekty a to: hospodaření s veřejnými prostředky a vytvoření ideálního investičního prostředí. Co je zásadní je vytvořit také prostředí, které ty investice maximálně umožní. Musí to být postaveno na efektivním státu s fungujícím právním systémem. ČR je sice v této oblasti standartní, ale je řada věcí, které se dají zlepšovat. Atraktivnost investic se týká i technicky vzdělaná pracovní síla. V posledních letech ale tato výhoda v ČR se ztrácí. Potřebné je propojit vzdělávání mezi firmami a školami.

Na ministerstvu jsem připravil zákon, aby firmy měli daňové úlevy, pokud se podílí na vzdělávání studentů. Jsou tam nastaveny odpisy 80 000Kč na každého studenta, který stráví ve firmě 200-400 hodin za rok. Zvyšují se taky stipendijní možnosti na 5 000Kč a 10 000Kč. Navrhujeme, aby se doba hodin zvedla na 500-600hodin a částka k odvodu sociálního na 20 000Kč. Firmy by si tedy zaměstnance nemuseli vázat na trvalý vztah. Pro absolventy navrhujeme zvýhodnění vstupu na trh práce, kteří by se déle zasekli na úřadu práce. To zvýhodnění by spočívalo v tom, že by se odvod sociálního pojištění snížilo o 80% na 2 roky.

 

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic