22nd October 2013

2013 Parliamentary Elections: TOP 09 meeting minutes

Jaromír Drábek: Naše strana staví na veřejně dostupném hodnotovém desateru a od svého založení na konzervativních hodnotách. V našem prvním programu v roce 2010 jsme nabízeli především politiku týkajících se státního rozpočtu a úsporných opatření, kvůli začínající finanční krizi. V tuto chvíli přenášíme těžiště na dlouhodobější priority: vzdělání, stabilní investiční prostředí, stabilní daňové prostředí a stabilní právní systém. Ekonomika ČR je velmi otevřená (export = 80% HDP) musíme proto tou přizpůsobit i ekonomické prostředí. Zavedli jsme nástroj pro vyrovnávání úrokových sazeb pro dlouhodobé investice.

Helena Langšádlová: Další dlouhodobou prioritou je důchodový systém. Kromě vzdělání také podpora vědy a výzkumu, které dostávaly velké finance ze státního rozpočtu i v době, kdy se jinak snižovaly výdaje státu, a stabilizoval se veřejný rozpočet. V České republice je 10. nejnižší složená daňová kvóta z evropských zemí. Snížili jsme ale také valorizaci důchodů, tedy další politicky nepopulární opatření, které ale bylo nutné udělat.

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic