17th February 2017

CzechInvest: Out of investment deals concluded in 2016, every fourth investment is a high-tech project

In 84 out of 100 cases, foreign investment deals concluded by the CzechInvest government agency in 2016 involve expansions of companies that are already operating in the Czech Republic, while 16 projects are completely new investments. Every fourth investment is a high-tech project, i.e. a project with higher value added. Eighty percent of the investment projects intend to use investment incentives. Read more (in English).

CzechInvest: Více než 64 miliardy korun plánují tuzemské i zahraniční podniky investovat v České republice na základě jednání uzavřených s CzechInvestem v roce 2016. O 20 miliard korun více než v roce 2015. V 84 případech ze sta se jedná o expanze firem, které již v Česku působí. Každý čtvrtý je zároveň tzv. high-tech projektem, tedy projektem s vyšší přidanou hodnotou. Osmdesát procent investičních záměrů chce využít investičních pobídek. Více.

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic