9th February 2017

Czech Statistical Office: After school, the reality of the Czech job market comes

According to the latest (2015) data published by the Czech Statistical Office, the greatest gender pay gap in the Czech Republic affects median wages of women and men aged 35-39 (many of these women are returning back to work after maternity leave). View infographic.

Also, the share of educated Czech women is higher than the share of educated men; educated women generally earn less than educated Czech men. Czech women are also more vulnerable to unemployment than Czech men. Some sectors of the Czech economy are dominated by men, other by women. The construction sectors are dominated by men, education by women, for example.  

After school, the real world comes, the Czech Statistical Office comments its own tweet showing that the gender pay gap in the Czech Republic is the second highest in the European Union after Estonia.

The Association of Business Service Leaders ABSL says that more women than men are employed at Czech business centres. On average women occupy 59% of all posts in business centres, and up to 80% of all posts in some areas. The number of women in top positions in these companies is also rising, by approximately 15% year-on-year. Business services centres appeal to women managers by offering attractive benefits enabling them to combine a family with a career, which means that this segment is far ahead of other Czech companies in this regard. Read details (in English).

 

ČSÚ: Nejvyšší rozdíl v mediánových mzdách žen a mužů je ve věkové kategorii 35-39 let. Rozdíly ve mzdách jsou i v členění dle vzdělání. Ženy jsou celkově vzdělanější, ve věkové kategorii 25-34 let je tento rozdíl výrazný. Gender pay gap je nejvyšší v Estonsku. V ČR je tato hodnota vysoká, podobné je to v Německu, Rakousku i na Slovensku. Nezaměstnaností jsou více ohroženy ženy.
Podle údajů ABSL, asociace sdružující firmy z oblasti podnikových služeb, pracuje v českých centrech více žen než mužů. Průměrně obsazují 59 % pozic, někde dokonce až 80 %. Počet žen roste i na vrcholových postech v těchto společnostech, meziročně zhruba o 15 %. Centra služeb totiž lákají manažerky na zajímavé benefity, které jim umožňují skloubit rodinu a kariéru. Tím tento segment výrazně předbíhá zbytek českých firem.

 

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic