24th April 2017

Czech Statistical Office: Commuters working in Prague make 16% of country's total employment

Between 1995 and 2015, in the Czech Republic. the growth of the number of employees who have attained tertiary education exceeded the total growth of employment in the period. As for employees with tertiary education, the lowest increment between 1995-2015 was recorded in the Karlovarsky, South Bohemian and Prague regions. Still, 41.9% of working population in Prague aged 25-64 has tertiary education, the second highest share among all Czech regions in 2015 (Brno, South Moravian region, recorded a share of 42.6%)

The number of employees with primary education dropped by one third since 1995, across all Czech regions, especially in the Moravskoslezsky, Olomoucky and the South Bohemian regions.

Besides the high number of commuters to Prague from Central Bohemia, the Czech Statistical Office mentions relatively high inflow of commuters from the Ustecky region. Commuters working in Prague make 16% of the country's total employment, the Czech Statistical Office says. South Moravian region ia another region where the inflow exceeds the outflow of working-age population.

Among cross-border commuters, workers with secondary education prevail.

Read more in Czech. According to the latest data by the Office, in 2016, in 30.5% of Czech households there was at least one person engaged in formal education.

 

ČSÚ: V průběhu dvaceti let rychle rostl počet pracujících s terciárním vzděláním, a to ve všech krajích. Zároveň výrazně ubylo pracujících se základním a středním stupněm vzdělání bez maturity. Ve dvanácti krajích byl podíl vysokoškoláků nižší než průměrný údaj za celou ČR. Výjimkou je kraj Jihomoravský a Praha, kde pracující s vysokoškolským vzděláním tvoří 42,6% (Brno) a 41.9% (Praha) všech pracujících. Nadprůměrné zastoupení mají i ve velkých městech jako Plzeň a Ostrava, kde pracující s vysokoškolským vzděláním představují přibližně 30 % všech pracujících na území města. Vedle masivní dojížďky mezi Prahou a Středočeským krajem stojí za pozornost i poměrně vysoká vyjížďka za zaměstnáním do Prahy z Ústeckého kraje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic