26th June 2014

Competitiveness: Obtaining work permit in the Czech Republic will be easier for foreigners + leaflet by Ministry of Interior

Leaflet to be downloaded here.

Article in Czech follows:

Většina občanů třetích zemí už nebude muset žádat o povolení k zaměstnání a povolení k pobytu na dvou místech. Bude jim stačit duální pobytové povolení – zaměstnanecká karta, kterou jim vydá Ministerstvo vnitra. Zavádí ji novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti, která nabývá účinnosti dne 24. 6. 2014.   
Do té doby musí cizinci, kromě občanů EU/EHP/Švýcarska a cizinců, kteří nepotřebují povolení k zaměstnání (zelenou ani modrou kartu), v případě zájmu o práci v ČR nejdříve získat od příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR) povolení k zaměstnání. Teprve pak mohou získat vízum k pobytu nad 90 dnů, které vydává Ministerstvo vnitra.

Members of the American Chamber of Commerce in the Czech Republic